Acasa Studii Subdiviziuni Colaborari Galerie foto Contacte Admitere Link-uri
Dacă eşti pasionat de tehnică şi automobil, ALEGE CET!
Într-o lume în care globalizarea a devenit un cuvînt de trecere, Colegiul de Transporturi din Chişinău,  angajat într-o activitate dinamică de deschidere, acordă o atenţie deosebită conlucrării cu alte instituţii de  învăţămînt înrudite din Republica Moldova şi de peste hotare. O dovadă elocventă este colaborarea cu Universitatea Tehnică din Moldova care se afirmă printr-o  continuă activitate în organizarea conferinţelor, seminarelor, cursurilor de perfecţionare a cadrelor  didactice. Prin activitatea sa Colegiul de Transporturi din Chişinău este implicat în programe de colaborare cu:  Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi  Internaţionale; Asociaţia AITA; Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova etc. O pîrghie eficientă în realizarea unităţii învăţămînt-ştiinţă şi implementarea noilor tehnologii  educaţionale constituie şi colaborarea cu universităţile din Occident, Rusia, România şi Ucraina.  În scopul perfecţionării abilităţilor profesionale un grup de profesori, s-au încadrat în diverse  activităţi de colaborare cu Universitatea Tehnică „G.Asachi” din laşi, cu specialişti în domeniul  transportului auto din Germania şi Polonia.  O punte de afirmare constituie proiectul TACIS TRACECA ce vizează problemele organizării  transportului internaţional, desfăşurat de către specialiştii englezi. Diplomele de competenţă profesională  confirmă calificarea obţinută în cadrul acestui proiect.  Una din cele mai reuşite împliniri ale colegiului este cooperarea cu instituţia de învăţământ de profil  din Franţa, Liceul Tehnic Marcel Callo, în baza proiectului de colaborare organizat sub patronatul  Ambasadei Franţei în Republica Moldova şi al Alianţei Franceze. În vederea eficientizării proiectului  iniţiat, s-a efectuat un schimb de experienţă ce ţine de exploatarea tehnică a automobilelor franceze  Renault, Peugeot şi Citroen, între profesorii colegiului şi Liceului Tehnic Marcel Callo din Franţa. Graţie  acestei colaborări, Colegiul de Transporturi din Chişinău a primit drept donaţie de la această instituţie  două automobile didactice Peugeot, Citroen, utilaj de diagnosticare şi literatură tehnică, întru  eficientizarea procesului educaţional.  Odată cu orientarea Republicii Moldova spre integrarea europeană, timpul necesită direcţionări  esenţiale ale colegiului spre noi schimbări.  Colaborarea cu Liceulu Tehnic Marcel Callo din Franţa este primul pas, cel mai important întru  integrarea colegiului spre o cale de lansare în învăţămîntul european. 
Colaborari